O potrzebie transformacji energetycznej

- Kierunki zmian w energetyce powinny koncentrować się z jednej strony na lepszym wykorzystaniu węgla, ale także na szukaniu alternatywnych źródeł energii. Jeśli mamy spełnić cel miksu energetycznego na poziomie 12-16 proc. ze źródeł odnawialnych, to energetyka prosumencka, wydaje się, że w najkrótszym czasie pozwoli nam ten cel uzyskać.

Czytaj dalej