19 CZERWCA 2019 r.

Sala pod kopułą / Ministerstwo przedsiębiorczości i Technologii / pl. trzech krzyży 3/5, Warszawa

08:30 – 09:30 Rejestracja / kawa

09:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Świetlicki, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii

10:00 – 10:15 PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

UWARUNKOWANIA PROCESU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

 • Dokumenty strategiczne i polityki sektorowe
 • Polityka klimatyczna UE
 • Unijne Dyrektywy w zakresie rynku energii

10:15 – 12:30 DEBATA I

OPTYMALNE TEMPO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Moderator: BARTŁOMIEJ DERSKI
 • ROLA POLITYK, DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH – POTRZEBA SPÓJNYCH STRATEGII SEKTOROWYCH
 • INWESTYCJE W WYSOKOSPRAWNĄ ENERGETYKĘ KONWENCJONALNĄ JAKO PODSTAWA PRACY SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
 • AKTUALNE I PRZYSZŁE ZNACZENIE POJĘCIA „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE”
 • KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI I BUDOWANIE SYNERGII W ŚWIETLE ZMIAN SEKTORA ENERGETYCZNEGO
 • ŹRÓDŁA, NARZĘDZIA I SPOSOBY FINANSOWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

12:30 – 13:15 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

13:15 – 15:30 DEBATA II

DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGICZNA – DETERMINANTA ZAKRESU TRANSFORMACJI

Moderator: RAFAŁ ZASUŃ
 • Światowe trendy zmian technologicznych
 • Transformacja energetyczna szansą dla polskiego przemysłu
 • Identyfikacja krajowych specjalizacji w zakresie energetyki i przemysłu
 • Potencjał i warunki międzynarodowych sojuszy technologicznych
 • Potrzeba kompromisu w obszarze modernizacji wynikająca z uwarunkowań ekonomicznych polskiego sektora energetycznego

Zaproszeni paneliści:

 • Tomasz Świetlicki - Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii
 • Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
 • Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A.
 • Jacek Kościelniak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Energa S.A.
 • Anna Żyła - Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Maciej Przybylski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Roman Targosz - Dyrektor Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Śląska
 • prof. Jan Kiciński - Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, KEZO PAN
 • Dariusz Kamiński - Prezes Zarządu, Metal Expert sp. z o.o.
 • Marek Kulesa - Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Joaquim Barbosa - Country Manager, EDP Renewables Polska Sp. z o.o.
 • Agata Staniewska - Senior Market Developer, Ørsted Polska sp. z o.o.
 • Janosch Kolassa - Prezes Zarządu, NET NEWCONNECT ENERGY CONSULTING SP. Z o.o.
 • Bartłomiej Dujczyński - Doradca Zarządu, Saule Technologies Sp. z o.o.